Skip to main content

از ژانویه 2024، تعهد به گنجاندن برخی از اسنادی که اداره درامد می تواند به صورت الکترونیکی در اظهارنامه های BA BS به دست اورد، حذف شده است. به طور خلاصه، موارد زیر دیگر نباید در اطلاعیه های BA BS گنجانده شوند:

اسناد معاملات مربوط به واردات ساخته شده توسط شرکت ها در ترکیه،
بیمه نامه ها،
اسناد هزینه مربوط به کمیسیون های بیمه،
صورتحساب الکترونیکی کالا،
اسناد مربوط به پرداخت اجاره،
اسناد مربوط به معاملات انجام شده در دفتر اسناد رسمی عمومی،
از ژوئیه 2021، اسناد صادر شده به عنوان اسناد الکترونیکی،
اسناد تجارت ارز خارجی از شرکت های دارای مجوز مجاز تجارت ارز خارجی و اسناد تجارت ارز خارجی ساخته شده از انها.

تغییرات مربوطه در فرم های BA BS اعمال می شود که در ژانویه 2024 صادر می شود. بیانیه های مربوطه تا پایان ماه فوریه ارائه خواهد شد.