معاملات حسابداری رسمی در ترکیه

همانطور که مشخص است، پس از تاسیس شرکت در ترکیه، برای این که بتوانید بسته به فاکتورهای خرید، فروش و هزینه ای که انجام داده اید،اظهارنامه هایی مانند KDV-1 و KDV-2، برای ارائه اظهارنامه هایی مانند صورت مختصر، مالیات موقت و مالیات شرکت ها، توافق با مشاور مالی الزامی است.

فرم درخواست

به طور کلی، کاری که یک مشاور مالی انجام می دهد شامل:

1-تهیه فیش حقوقی پرسنل و تنظیم اظهارنامه های ورود و خروج
2-تنظیم اظهارنامه هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده، صورت مختصر، مالیات موقت
3- ثبت دقیق اسناد و مدارک حاصل از معاملاتی که برای تنظیم اظهارنامه انجام داده اید، طبقه بندی اسناد مربوطه و ارائه آنها به عنوان داده معنادار به عنوان ترازنامه و صورت سود و زیان به مالیات دهنده.
4- اطمینان حاصل کردن از این که سوابق تهیه شده برای کسب و کار شما با مقررات قانونی مطابقت دارد.
5- برای اطمینان از محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات مربوط به شرکت خود.
6- اطمینان از این که دفتر حقوقی شما مطابق با قانون نگهداری می شود.
7- ارائه مشاوره به مودیان مالیاتی در امور مالیاتی و حسابداری.

ما در تمام فعالیت هایی که می توانیم به صورت مکتوب انتقال دهیم و در سایر کارهایی که نمی توانیم به تفصیل یادداشت کنیم، به مالیات دهندگان ارزشمند خود خدمات ارائه می دهیم. اگر سوال دیگری دارید یا می خواهید در مورد مسائل مالی و مالیاتی مشورت کنید، می توانید به دفتر مشاوره مالی ما در فاتح استانبول مراجعه کنید، از طریق اطلاعات تماس با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل پیام بگذارید.

برای ثبت شرکت در ترکیه کلیک کنید