Skip to main content

NACE (سیستم طبقه بندی صنعتی امریکای شمالی) یا NACE Rev. 2 (طبقه بندی اول مشترک جامعه اقتصادی اروپا برای پردازش فعالیت های اماری) که معمولا در اروپا استفاده می شود، یک سیستم طبقه بندی استاندارد است که برای طبقه بندی شرکت ها یا فعالیت های اقتصادی استفاده می شود. کدهای NACE تعریف می کنند که چه نوع کسب و کار یا فعالیت های اقتصادی درگیر هستند، در چه صنعتی فعالیت می کنند و چه نوع کالاها یا خدماتی را تولید می کنند. این سیستم طبقه بندی مقایسه های بین المللی و انجام تجزیه و تحلیل اماری را اسان می کند.

کدهای NACE از مجموعه ای از ترکیبی از اعداد و حروف تشکیل شده اند که توسط انها یک فعالیت تجاری یا اقتصادی خاص طبقه بندی می شود. هر کد نوع خاصی از کسب و کار یا فعالیت را شناسایی می کند. به عنوان مثال، یک کسب و کار توسط یک کد شناخته شده به عنوان “NACE Rev. 2 Code” طبقه بندی می شود. این کد نشان دهنده صنعت شرکت و نوع فعالیت است.

کدهای NACE برای تجزیه و تحلیل اقتصادی، گزارش های صنعتی، سوابق کسب و کار و داده های اماری استفاده می شود. این سیستم طبقه بندی یک استاندارد بین المللی برای طبقه بندی فعالیت ها و بخش های اقتصادی فراهم می کند، بنابراین طبقه بندی و مقایسه کسب و کار و فعالیت های اقتصادی را اسان تر می کند. کدهای NACE یک ابزار رایج برای درک بهتر و تجزیه و تحلیل کسب و کار و فعالیت های اقتصادی در صنایع مختلف است.

در بخش میانی صفحه مالیاتی شما یک عدد 6 رقمی و توضیح ان وجود دارد. پس از یادگیری کد فعالیت خود از اینجا ، می توانید بررسی کنید که ایا فعالیت شما با بخش های پشتیبانی شده توسط KOSGEB در وب سایت https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor سازگار است.