Skip to main content

NACE (Kuzey Amerika Sanayi Sınıflandırma Sistemi) veya Avrupa’da yaygın olarak kullanılan adıyla NACE Rev. 2 (Avrupa Ekonomik Topluluğu İstatistiksel Faaliyetlerin İşlenmesi için Ortaklaşa Birinci Sınıflandırma), işletmelerin veya ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması için kullanılan bir standart sınıflandırma sistemidir. NACE kodları, işletmelerin veya ekonomik faaliyetlerin ne tür işlerle uğraştığını, hangi sektörde faaliyet gösterdiklerini ve hangi tür mal veya hizmetleri ürettiklerini tanımlar. Bu sınıflandırma sistemi, uluslararası karşılaştırmalar yapmayı ve istatistiksel analizler gerçekleştirmeyi kolaylaştırır.

NACE kodları, belirli bir işletmenin veya ekonomik faaliyetin kategorize edildiği bir dizi rakam ve harf kombinasyonundan oluşur. Her kod, belirli bir işletme veya faaliyet türünü tanımlar. Örneğin, bir işletme “NACE Rev. 2 Kodu” olarak bilinen bir kodla sınıflandırılır. Bu kod, işletmenin sektörünü ve faaliyet türünü belirtir.

NACE kodları, ekonomik analizler, endüstriyel raporlar, işletme kayıtları ve istatistiksel veriler için kullanılır. Bu sınıflandırma sistemi, ekonomik faaliyetleri ve sektörleri sınıflandırmak için uluslararası bir standart sağlar, böylece işletmelerin ve ekonomik faaliyetlerin kategorize edilmesi ve karşılaştırılması kolaylaşır. NACE kodları, çeşitli sektörlerdeki işletmeleri ve ekonomik faaliyetleri daha iyi anlamak ve analiz etmek için yaygın bir araçtır.

Vergi levhanızın orta bölümünde 6 haneli bir rakam ve bunun açıklaması bulunur. Buradan faaliyet kodunuzu öğrendikten sonra  https://en.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor sitesinden KOSGEB’in desteklediği sektörler ile faaliyetinizin uyumlu olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.