Mali Müşavirlik Güncel

Türkiye’de serbest meslek erbaplarının (diş hekimi, mali müşavir, avukat gibi) düzenlemesi gereken belge bilindiği gibi öteden beri Serbest Meslek Makbuzu. Fakat bu durum 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre güncellendi ve Serbest Meslek Makbuzları E-SMM uygulaması kapsamına dahil edildi.  Buna göre tüm serbest meslek erbaplarının E-SMM uygulamasına geçiş yapması ve makbuzlarını elektronik ortamda düzenlemeleri gerekecek.

Şimdi gelelim avukatlar ile bu konunun bağlantısına, Türkiye Barolar Birliği E-SMM geçiş sürecini daha kolay hale getirmek ve tüm avukatlar için ortak bir e portal kurabilmek adına MakbuzTek’i kullanıma sundular.

​Açılış yapan tüm serbest meslek erbaplarının açılış tarihi itibariyle 3 ay içerisinde E-SMM sistemine dahil olmaları gerekiyor. Bunun için açılış sonrasında vergi levhası, kimlik ve elektronik imza ile birlikte bağlı bulunduğunuz Baro adresine gittiğinizde, kayıt işleminiz yapılacak ve MakbuzTek sisteminde kullanabileceğiniz kullanıcı şifreleri size verilecektir.

​İlave bir sorunuz olursa, finansal vergisel konularda danışmak isterseniz, Fatih İstanbul’daki mali müşavirlik ofisimize gelebilir, iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir veya mail yolu ile mesaj bırakabilirsiniz  : )

Bugün son dönem kullanımı yaygınlaşan, e-imza yani elektronik imzalardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Elektronik İmza Kanunu 5.maddede de geçtiği üzere, elektronik imza elle atılan imza ile hukuken aynı sonuçları doğurmaktadır. Bu nedenle aldığınız elektronik imzanın şifresinin gizliliği konusunda hassasiyet göstermenizi tavsiye ederim. Ancak diğer yandan da  elektronik imza sayesinde birçok kamusal kurumda başvurular, elektronik sözleşmeler vb. işlemler uzaktan yapılabilmekte, bu anlamda büyük bir kolaylık sağlanmaktadır.

Elektronik imza şahsi veya şirket üzerine olmak üzere iki şekilde temin edilebilir. Eğer şahıs firmanız var ise elektronik imzanız şirketinizle ilgili yapacağınız işlemlerinizde de geçerli olacaktır. Ancak şirketinizin ayrı bir tüzel kişiliği var ise örneğin limited şirketi gibi bir sermaye şirketine sahipseniz şirketinizin tüzel kişiliği adına da elektronik imza alabilirsiniz.

Eğer şahsi bir başvuru yapacaksanız, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı şirketlere kimliğiniz ile giderek işlem yapabilirsiniz ancak tüzel kişilik yani şirketiniz adına elektronik imza almak isterseniz, şirketinizin ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi ve kimliğiniz ile birlikte gittiğinizde yine işlem yapabilirsiniz.

​İlave bir sorunuz olursa, finansal vergisel konularda danışmak isterseniz, Fatih İstanbul’daki mali müşavirlik ofisimize gelebilir, iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir veya mail yolu ile mesaj bırakabilirsiniz.

Bugün İstanbul Fatih’te bir mali müşavir,  29 yaşını doldurmamış ve vergi mükellefi olmak isteyenleri ilgilendiren önemli bir konu hakkında konuşacak: Genç Girişimci İstisnası.

Öncelikle Genç girişimci istisnasından faydalanabilmek için neler gerektiği hakkında konuşalım

1-29 yaşını doldurmamış, 30 yaşından gün almamış olmak. Bunun için hesaplama çok basit, eğer vergi açılışı yaptığınız tarih itibariyle 29 yaşını doldurmadıysanız faydalanmanız mümkün. Bulunduğunuz yıldan (açılış yapmak istediğiniz yıl) doğum yılını çıkardığınızda elde ettiğiniz sonuç  28 yaş ve altında kalıyorsa bu şartı sağlamışsınız demektir.

2-Daha önce vergi mükellefiyeti bulunmaması. Daha önce herhangi bir şekilde vergi levhanız bulunmamalı.

3-İşe başlamanın kanuni süre içinde bildirilmiş olması. Yani yapacağınız açılışı 10 gün içinde bildirmiş olmak gerekiyor. Kira kontratı tarihi itibariyle 10 gün içinde vergi dairesinde açılışın yapılması şarttır.

4-Daha önceden faal olarak çalışan bir işletmeye ortak olmamak. (Örneğin babanın icra ettiği işi çocuğun devam ettirmesi gibi, burada ölüm nedeniyle devrolunan işler istisnadır)

5- İşin direkt olarak sizin şahsınız tarafından yapılıyor olması. İşinizde doğrudan siz çalışmalı, o işi siz sevk ve idare etmelisiniz.

Eğer bu şartlar sağlanır ve başvurular doğru zamanda yapılır ise bu istisnanın size neler kazandırdığına bakalım,

1-Açılış yaptığınız yıl dahil olmak üzere, 3 yıl boyunca 75.000 TL’ye kadar gelir vergisi muafiyeti.

2-Açılış yaptığınız  tarihten başlamak üzere 1 yıl boyunca Bağkur ödemelerinizin Hazine tarafından karşılanması.

İlave bir sorunuz olursa, finansal vergisel konularda danışmak isterseniz, Fatih İstanbul’daki mali müşavirlik ofisimize gelebilir, iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir veya mail yolu ile mesaj bırakabilirsiniz.

Avukat dostlarımıza selamlar sunarak, bir mali müşavir bir avukatın vergi açılışı esnasında nelere dikkat etmesi gerektiğini kısaca anlatmaya başlamak istiyorum.

Öncelikle 691003 nace(faaliyet) kodu ile hizmet verebilirler ve gerçek usulde vergi açılışları yapılır. Bu faaliyet kodunun açılımı şu şekildedir:

Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) kategorisi altındaki firmalar

Açılış esnasında mutlaka diğer firmalarda olduğu gibi bir resmi adrese ihtiyaç vardır. Eğer kendi evlerini home ofis tarzı kullanmak isterlerse tapu açılışı verecek olan avukatın kendisine ait ise stopaj söz konusu olmayacaktır. Ancak ev aile yakınlarından birine ait bile olsa bir kira kontratı hazırlayıp bu kiralamaya ilişkin belli bir rakamda stopaj ödemesi yapılması gerekecektir.

Bağımsız olacak çalışacak avukatlarda, vergi açılışı sonrası birtakım standart işlemler vardır.

1.Elektronik imza temini: Elektronik imzayı kimliğiniz ile elektronik imza satışı yapan herhangi bir özel şirkete gittiğinizde anında temin edebileceğiniz gibi PTT kanalıyla da alabilirsiniz. PTT ile almak isterseniz en az 3 iş günü içinde kargo ile teslim edilmektedir.

2.Elektronik imzayı aldıktan sonra bağlı bulunduğunuz BARO’ya giderek Makbuztek sistemi şifrelerinizi almanız gerekecektir. MakbuzTek konusuna ayrıca değindiğim şu yazıya linkten ulaşabilirsiniz.

3.Genç Girişimci İstisnası: Eğer 29 yaşını doldurmadıysanız, daha önce herhangi bir vergi açılışınız yoksa, işe başlamanızı(vergi açılışı) vaktinde bildirdiyseniz genç girişimcilik başvurusunun da açılışın ardından yapılması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili ayrıntılı yazıya bu linkten ulaşabilirsiniz.

Genel itibariyle avukat açılışlarındaki işlemler bu şekildedir. İlave bir sorunuz olursa, finansal vergisel konularda danışmak isterseniz, Fatih İstanbul’daki mali müşavirlik ofisimize gelebilir, iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir veya mail yolu ile mesaj bırakabilirsiniz.

Stopaj özet bir şekilde açıklamak gerekirse verginin kaynakta kesilmesi uygulamasıdır. Stopaj sayesinde devlet iki taraflı olarak beyannamelerde kontrol yapabilmekte, kimi zaman ise gelirin elde edildiği anda kesinti yapmak suretiyle vergi tahsilatı ile ilgili zorlukları hafifletebilmektedir.  Stopajın ücret, kira ödemeleri, serbest meslek erbaplarına yapılan ödemeler, yıllara sari inşaat işlerinde hakkediş ödemeleri, yatırım fonundan elde edilen kazançlar,kar payları gibi birçok uygulandığı mecra vardır. Hesaplamalar brüt tutarlar (gayrisafi tutar) üzerinden yapılmaktadır. Bir mali müşavir olarak her mükellefin stopajın temelini anlaması gerektiğine inanıyorum.

Şimdi bir örnek ile durumu kısaca anlatmaya çalışacağım:

Örneğin, Adnan Bey dükkanını Ayşe Hanıma kiralık olarak verdi ve 1 yıllık bir kira kontratı imzaladılar. Üzerinde anlaştıkları kira tutarı aylık net  1000 TL olsun. Bu durumda öncelikle brüt tutarı bulmalıyız. Farklı stopaj türlerinde farklı stopaj oranları bulunur. Kirada stopaj mevcut durumda brüt ücretin %20’sidir. 1000 TL net kiraya karşılık brüt ücreti bulabilmek için

Net tutar x100/(100-STOPAJ ORANI)  formülünü kullanabiliriz. Stopaj oranımız %20 olduğundan;

1000 x 100/ (100*-20) = 1250 TL brüt (gayrisafi) kira tutarını elde etmiş olduk.

Stopaj Tutarı= Brüt Tutar x Stopaj Oranı  formülünden yola çıkarsak;

1250×0,20=250 TL stopaj çıkacaktır.

Adnan Bey elde ettiği kira gelirini yıllık vergi beyannamesinde beyan ederken, Ayşe Hanım ise 1250 TL brüt kiranın 250 TL’sini muhtasar beyannamesinde 041 tür kodu ile beyan ederek ödeyecek ve Adnan Beye 1000 TL net kira ödemesi yapacaktır.  Bu şekilde iki beyannamede beyan edilen bilgilerin kontrol edilebilirliği artacaktır.

Bir örnek daha vermemiz gerekirse, serbest meslek erbaplarının vergi mükelleflerine düzenledikleri Serbest Meslek Makbuzlarında da %20 stopaj oranı geçerlidir. Dolayısıyla bir vergi mükellefi bir avukattan hizmet almak istediği takdirde aynı yukardaki duruma benzer şekilde brüt ücretin %20’si kadar tutarı stopaj olarak muhtasar beyannamede beyan edecek ve ödeyecektir.

Tutarlar ve oranlar her ne kadar değişse de stopajın temel olarak mantığı bu şekildedir.  İlave bir sorunuz olursa, finansal vergisel konularda danışmak isterseniz, Fatih İstanbul’daki mali müşavirlik ofisimize gelebilir, iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir veya mail yolu ile mesaj bırakabilirsiniz  : )

Teminat Senedi, TTK 776’ya göre kambiyo senedinin unsurlarını taşıyan ve kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile ilamsız icraya konu olan bir senettir. 6102 Sayılı Kanun’un 776/1-b. Maddesi ile aynı kanunun 777/1. Maddesine aykırılık teşkil etmek suretiyle elinizdeki senedin teminat vasfı taşımaması sebebiyle itiraz hakkınız ortadan kalkabilir. Bu durumda zor yoldan İcra Mahkemelerinde şikâyet yoluna gidilip masraf ve ispat külfetiniz artacaktır. Alacaklı yönünden teminat vasfı taşımayan senedin takibi, kambiyo ilişkisinden dolayı oldukça kolay olacaktır. Ancak borçlu için bunları söylememiz mümkün değildir. Bu durumda kalmamak için teminat senedinin şekil şartlarını tamamıyla taşıması gerekmektedir. Yargı kararlarıyla unsurlar belirlenmiştir.

Bono günlük hayatta en çok kullandığımız kambiyo senedidir. Teminat senedi kullanılırken bono metni genellikle kullanılır. Alacaklıya bono yerine bir teminat senedi vermek istemeniz halinde öncelikle senedin Teminat senedi olduğu metin üzerine yazılmalıdır. Bu senet metni içerisine de bedelin teminat için verildiği belirtilmelidir. Sadece bunların yazılması ya da metnin arkasında teminat olarak verilen şey ’in cins ve nevi ’sinin belirtilmesi yargı kararları bakımından geçerli değildir. İcra müdürü de böyle bir senedi, teminat vazifesi taşıdığı gerekçesiyle reddetmeyerek takibi işleme alır. Görüldüğü gibi teminat senedi alelade işlemle geçerlilik kazanmamaktadır. Teminat senedi için senet metni haricinde işlemleri gerekmektedir. Keşideci ve lehtar arasında bir sözleşme yapılması ve bu senedin sözleşmeye konu edilmesi gerekmektedir. Yapılacak sözleşme numarasının Senet numarası olduğu yere yazılmasıyla; Teminat Senedindeki belirlilik özelliğinin kazandırılması ve 776/1-b. Maddesi’nde belirtilen kayıtsız ve şartsız koşulunun aşılması sağlanmış olacaktır. Bu halde Lehtar yani alacaklınız doğrudan kambiyo senetlerine mahsus ilamsız takip yolu ile alacağı icra etmeye çalışması halinde kazanabileceğiniz bir davanız olur.  Teminat senedi sadece ilamsız takip yoluna icra edilebilir. Kambiyo vasfından sıyrılması halinde ilamsız takibe konu teminat senedine şikâyet yolu ile değil itiraz yolu ile İcra Mahkemelerinde yargılama açılır. Bu durumda da alacaklı taraf masraf külfeti altındadır ve ispat yükümlülüğü alacaklının üzerinde kalacaktır. Hukuki sürecinizin kolay ve masrafsız olması için Avukatla birlikte hareket etmeniz ya da en azından Avukata danışmanız size ileride fayda sağlayacaktır.

​İstanbul’da mali müşavirlik yapan Ahmet Faruk Altındaş’a saygı ve selamlarımla yazıma son veriyorum.

Av. Cihangir Emre AHLATLI