Türkiye'de çalışma vizesi almak

Çalışma İzni Almak

İstanbul Aksaray bölgesinde mali müşavirlik yaptığımız için ister istemez çalışma izni konusuyla da ilgileniyoruz : )

Türkiye’de çalışma izinlerine ilişkin temel olarak iki tür başvuru mevcuttur: bağımlı ve bağımsız. Bağımsız izinlerde yabancının işyeri yetkilisi olması yani bir şirketin sahibi veya ortağı olması gerekmektedir. Bağımlı izinlerde ise yabancı bir işyerinde sigortalı personel olarak çalışmak için izin başvurusu yapmaktadır.

Öncelikle çalışma izni başvurusunun yapılabilmesi için geçerli bir ikamet iznine gerek vardır. Eğer ikamet izni geçerli değilse yabancı şirket ortağı yurtdışındaki Türk konsolosluğundan resmi şirket evrakları ile birlikte çalışma izni referans numarası almalıdır, bunun için referans numarası alındıktan sonra 10 gün başvuru süresi bulunuyor. Bununla birlikte her durumda çalışma izni talep edilen süreyi karşılayacak kadar geçerlilik süresi olan bir pasaport hem işyeri yetkilisi hem çalışan olarak başvuracak yabancılarda gereklidir.

İletişime Geçin

Geçerli bir ikamet izni var ise, bir işyerinde bağımlı olarak çalışmak isteyen yabancı için gerekenler şu şekildedir:

Genel olarak başvuru sonrasında, Göç İdaresi’ne ibraz edilmesi gereken belgeler bunlardır. İlave bir soru, danışmak istediğiniz ayrıntılı bir konu olması halinde Fatih’teki mali müşavirlik büroma gelebilir, iletişim bilgilerinden çekinmeden istediğiniz zaman mesajla veya arayarak ulaşabilirsiniz.

 • Tercüme edilmiş noter tasdikli pasaportu,
 • Tercüme edilmiş noter tasdikli diploması,
 • Biyometrik fotoğrafı
 • İşveren ile yapacağı sözleşme
 • Evli ise eşinin adı ve annesinin adı-soyadı
 • Başvuru yaptığı işyeri yetkilisinin elektronik imzası

Şimdi bir mali müşavir olarak bize gelen sorulara istinaden, birtakım koşullardan bahsedelim, bir işyeri bir yabancıyı çalıştırmak istiyorsa hangi şartlara sahip olması gerekiyor? Öncelikle 100.000 TL ödenmiş bir sermayesi olmalı, eğer bu şartı sağlamıyor ise brüt satışları en az 800.000 TL veya son yıl ihracat rakamlarının en az 250.000 USD olması şartı aranmaktadır. (Geçici koruma kapsamındaki başvurularda yukardaki şartlar aranmaz) Bununla birlikte adına izin alınan her bir yabancı için o işyerinde 5 Türk vatandaşının halihazırda çalışıyor olması gerekmektedir. Örneğin 10 Türk vatandaşı istihdam eden bir şirketimiz olduğunu düşünelim, bu işyerinde 2 yabancı için çalışma izni başvurusunda bulunabiliriz, ancak 3 yabancı için başvuru yapamayız.

Bir diğer konu ise işyerinde çalıştırılacak yabancı personel için hazırlanacak iş sözleşmesinde belirteceğimiz brüt ücret tutarıdır. Bakanlığın bunun için belirlediği ücret skalası asgari ücretin (5004 TL brüt ücretin) katları şeklinde, aşağıda görüleceği üzere bildirilmiştir:

– Üst düzey yöneticiler için ve ayrıca pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı,
– Birimin veya şube müdürlerinin ayrıca mühendisler ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,
– Uzmanlık-ustalık isteyen mesleklerde çalışacak kişiler ve öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,
– Ev hizmetlerindeki yabancılar için en az asgari ücret, bunlar dışındaki mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı,
– Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat vb. unvanlarda çalışacak yabancılar ile masör, masöz, SPA işlerinde terapist ve bunun gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 2 katı, olması gerekir.

*Geçici koruma kapsamındaki başvurularda bu ücret ve katları kuralı uygulanmaz.

Şimdi bir de yabancı işyeri ortaklarının bağımsız izinleri hakkında konuşalım. Geçerli bir ikamet izni var ise, bağımsız şekilde çalışma izni almak isteyen yabancı işyeri ortağı için, gerekenler şu şekildedir:

 • Tercüme edilmiş noter tasdikli pasaportu,
 • Tercüme edilmiş noter tasdikli diploması,
 • Biyometrik fotoğrafı
 • Evli ise eşinin adı ve annesinin adı-soyadı
 • Elektronik imza
 • Eğer başvuru yapan yabancı ortak e-bildirge yetkilisi değilse, e-bildirge yetki ataması
 • Vergi dairesi tasdikli kurumlar vergisi beyannamesi (ilk başvuru yapılıyor ise yani önceki yıl kurumlar vergisi beyannamesi yoksa ortağın taahhüt ettiği sermayeyi ödediğini gösteren Yeminli Mali Müşavir tasdikli rapor)

Yukarda personel çalıştırma durumuyla ilgili şartlar bağımsız olarak yabancı ortağın izin alması sürecinde de aynı şekilde geçerli. Yani 100.000 TL ödenmiş bir sermaye olmalı, eğer bu şart sağlanmıyor ise brüt satışları en az 800.000 TL veya son yıl ihracat rakamlarının en az 250.000 USD olması şartı aranmaktadır. (Geçici koruma kapsamındaki başvurularda yukardaki şartlar aranmaz) Ayrıca yabancı şirket ortağının en az %20 pay sahipliği olmalı ve 40.000 TL’den aşağıda sermayesi olmamalıdır. Aynı şekilde 5 Türk vatandaşının istihdam edilme şartı burada da geçerlidir ancak ilk başvuru söz konusu ise başvurunun son 6 ayı için bu şart aranmaktadır.

Görüldüğü üzere hem işveren için hem de işçi için, çalışma izin başvurularında detaylar oldukça fazla ve dikkatle incelenmesi gerekiyor. Bu ve bunun gibi konularda aklınıza takılan herhangi bir durum olursa Fatih İstanbul’daki mali müşavirlik ofisimize gelebilir, iletişim bilgilerinden bize ulaşabilir veya mail yolu ile mesaj bırakabilirsiniz.