Skip to main content

Şimdi vergi ödemelerimizi vaktinde ödemezsek ne olacağından bahsedeceğiz.

Bu konuda iki terim var ki birbirine çok fazla karıştırıldığını görüyoruz.

Gecikme Zammı: 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ. HAKKINDA KANUN’unda yer verilmiştir. Mevcut düzendeki gecikme zammı oranı aylık yüzde 1.6( %1,60)’dır. Fakat 30.12.2019 tarihinden önceki borçlar ile ilgili oranlar farklı olarak kullanılabilmektedir. Gecikme zammı tahakkuk etmiş doğru şekilde beyan edilmiş ancak vadesinde ödenmemiş vergiler hakkında söz konusudur.  Bunun için hesaplama çok basittir:

Gecikme zammı miktarı =

Gecikme Zammı İçin Günlük Oran (Aylık 1.6 ise Günlük 1.6/30 şeklinde olacaktır)

Vadeden Sonraki Gün Sayısı  (Ödemeyi kaç gün kaçırdığımız)

Vadesinde Ödenmeyen Tutar (Verginin vaktinde ödenmesi gereken tutarı) Gecikme Faizi: Eğer vergi doğru şekilde beyan edilmemiş ise yani beyanda bir eksiklik söz konusu ise bunu bildirdiğinizde ortaya çıkacak olan farka uygulanan faizdir. Geçmiş süreler ile ilgili 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ. HAKKINDA KANUN’una göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Burada önemli olan konu, bu faizin hesaplanması sırasında ayın kesirlerinin dikkate alınmıyor olmasıdır.