Skip to main content

Bu sorunun cevabı için öncelikle şu soruyu sormalıyız ki hangi muhasebe? J Çünkü ülkemizde şirket içinde çalışan bir muhasebe personeli ile bağımsız olarak faaliyet gösteren mali müşavirin yaptığı iş birbiri ile karıştırılmaktadır. Genel olarak muhasebe, işletmelerin finansal işlemlerini kaydetme, sınıflandırma, analiz etme ve raporlama sürecini yöneten önemli bir işlevdir. Muhasebenin temel amacı, bir işletmenin mali sağlığını izlemek, finansal durumunu değerlendirmek, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek ve yönetim kararlarını desteklemektir. Türkiye’de şirket içinde çalışan bir muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavir, muhasebe işlevini farklı bağlamlarda yerine getirirler ve görevlerinde bazı farklılıklar bulunur.

Şirket İçi Muhasebeci:

Bir şirket içi muhasebeci, işletmenin kendi kadrosunda istihdam edilen bir profesyoneldir. Görevleri şunları içerebilir:

 1. Finansal Kayıt Tutma: Şirketin günlük muhasebesel işlemleri ile ilgilenmek, işlemleri sınıflandırmak ve finansal belgeleri düzenlemek.
 2. Vergi Uyumluluğu: Vergi beyannamelerinin doğru hazırlanabilmesi için faturaların doğru hazırlanması, bazı firmalarda faturaların,banka ekstrelerinin vb. muhasebe programlarına kayıtlarının yapılması.
 3. Muhasebe İç Kontrol: İç kontrol süreçlerini oluşturmak ve izlemek,
 4. Raporlama: Yönetim ve üst düzey yöneticilere finansal analizler sunmak, işletmenin mali performansı hakkında bilgi vermek.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM):

Serbest muhasebeci mali müşavirler, muhasebe hizmetlerini bağımsız olarak sunan lisanslı profesyonellerdir. Görevleri şunları içerebilir:

 1. SMMM Hizmetleri: İşletmelerin finansal hesaplarını denetlemek ve gerektiğinde finansal beyanlarının güvenilirliğini onaylamak.
 2. Vergi Danışmanlığı: İşletmelere vergi stratejileri geliştirmekte yardımcı olmak, vergi planlaması ve optimize edilmiş vergi stratejileri sunmak. Vergi beyannamalerinin hazırlanıp Gelir İdaresi’ne gönderilmesi,
 3. Hukuki Danışmanlık: İşletmelere finansal işlemlerle ilgili hukuki danışmanlık sunmak ve hukuki gereksinimlere uygunluk sağlamak.
 4. Muhasebe ve Finansal Raporlama: İşletmelerin finansal hesaplarını düzenlemek ve finansal raporları oluşturmak.

Farklar:

 1. İstihdam Biçimi: Şirket içi muhasebeci, işletmenin çalışanıdır ve maaş alır. Serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız olarak çalışır ve müşterilerine mali müşavirler odasının verdiği tarifeye göre faturalandırma yapar.
 2. Uzmanlık Alanları: Serbest muhasebeci mali müşavirler, muhasebe, denetim, vergi danışmanlığı, hukuki danışmanlık ve iş danışmanlığı gibi çok çeşitli alanlarda uzmanlık sağlar. Şirket içi muhasebeciler genellikle şirketin iç muhasebe işlevlerine odaklanır.
 3. Bağımsızlık: Serbest muhasebeci mali müşavirler, farklı müşterilere hizmet verirken daha bağımsızdır. Şirket içi muhasebeciler, işverenleri tarafından yönlendirilir ve işletmenin politika ve süreçlerine bağlıdır.

Bu nedenle, işletmeler, muhasebe hizmetlerine ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre şirket içi muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerle çalışmayı tercih edebilirler. İkisi de farklı avantajlar ve uzmanlık alanları sunar.