Skip to main content

İş dünyasında faaliyet göstermek isteyen birçok girişimci, Türkiye’de şahıs şirketi kurma seçeneğini değerlendiriyor. Şahıs şirketi, tek bir kişinin işlettiği ve yasal bir varlık haline getirdiği bir iş modelidir. Bu makalede, Türkiye’de şahıs şirketi hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, sadece bir kişi tarafından işletilen ve bu kişinin işletmeyi yöneten ve sorumluluğunu üstlenen tek bir ortaklık biçimidir. Türkiye’de şahıs şirketleri, sermaye şirketleri gibi ticaret odasına kayıt olabilirler. Şahıs şirketi sahipleri, işlerini tek başlarına yürütmek isteyen girişimciler ve küçük işletme sahipleri için yaygın bir seçenektir.

Türkiye’de Şahıs Şirketi Kurma Avantajları

Türkiye’de şahıs şirketi kurmanın birçok avantajı bulunmaktadır:

  1. Kolay Kuruluş: Şahıs şirketi kurmak oldukça basittir. Sadece tek bir ortak tarafından işletildiği için yönetim ve karar alma süreçleri daha hızlı ve basittir.
  2. Düşük Maliyet: Şahıs şirketi kurma maliyetleri genellikle daha düşüktür. Muhasebe ücretleri ve iş hacmine göre noter defter tasdik ücretleri genellikle daha düşüktür.
  3. Kolay Kapanış: Şirketin kapatılması talep edildiğinde, bu 1 gün içerisinde gerçekleştirilebilir. Örneğin limited şirketlerde en az 4 aylık bir tasfiye süreci yürütülmesi gerekmektedir.

Türkiye’de Şahıs Şirketi Kurma Süreci

Türkiye’de şahıs şirketi kurma süreci, aşağıdaki adımları içerir:

1-E devlete şifreniz ile giriş yaparsınız.

2-Gelir İdaresi Başkanlığı Gerçek Kişiler İçin Vergi Dairelerince “Mükellefiyet Tesis Edilmesi (İşe Başlama Bildirim Talebi) başlıklı bölüme giriş yaparsınız.

3-Faaliyetinize uygun şekilde alanları doldurup ilerledikten sonra, gün içerisinde veya bir gün sonra vergi dairesi şirketinizin kaydını onaylayacaktır ve vergi levhanızı interaktif vergi dairesinden alabilirsiniz.  Bu alanları doldururken bir uzman görüşü almanız sizin faydanıza olacaktır.

Türkiye’de Şahıs Şirketi Vergilendirme

Türkiye’de şahıs şirketlerinin vergilendirme sistemi oldukça basittir. Şahıs şirketleri, kâr ve gelirlerini sahiplerinin kişisel gelir vergisi beyannameleri aracılığıyla beyan ederler. Kâr üzerinden alınan vergi oranları, yıllık gelir dilimine bağlı olarak değişebilir.

Bunu şu şekilde basit bir şekilde gösterebiliriz:

Vergi oranları bir vergilendirme dönemi içerisinden elde edilen kar üzerinden değerlendirilir. Örneğin 500.000 TL KDV hariç faturalık işlem gerçekleştiren bir şahıs şirketinin, kanunlara uygun olarak 400.000 TL gideri var ise, 100.000 TL karı olacak ve ikinci vergi dilimine dahil olacaktır. Aşağıda gelire göre vergi oranları listelenmiştir:

0-70.000 TL – 15%

150.000 TL’nin 70.000 TL’lik kısmı için 10.500 TL, bunun üzerindeki kısmı için 20%

370.000 TL’nin 150.000 TL’lik kısmı için 26.500 TL, bunun üzerindeki kısmı için 27%

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’lik kısmı için 85.900 TL, bunun üzerindeki kısmı için  35%

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’lik kısmı için 621.400 TL, bunun üzerindeki kısmı için  40%

Tüm işletmelerin muhatap olduğu, geçici vergi, muhtasar, katma değer vergisi gibi beyannameleri şahıs şirketi de beyan etmek zorundadır.