Skip to main content

Gerçek kişilerin internet ve benzeri elektronik platformlarda içerik üretimi, bireysel eğitim, veri işleme, ürün tanıtımı gibi faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar ile mobil uygulama geliştirenlerin uygulama paylaşım platformlarından sağladıkları gelirler, gelir vergisinden istisna olacak, ilgili istisnanın kapsamı genişletilecek. Ancak vergiden istisna olması, verginin hiç ödenmeyeceği anlamına gelmiyor, bu konu hakkında özel olarak başvurup istisna belgesi almak, özel bir banka hesabı açtırmak gerekiyor. Bu banka hesaplarına gelen ödemelerden %15’lik kesintiyi banka sizin adınıza vergi olarak kesip devlete iletiyor.

Yurtdışında montaj, onarım, inşaat ve taşıma işleriyle iştigal eden mükellefler için, her harcamaları karşılığı belge almanın zor olduğu ülkelerin olabileceği varsayımı ile %0,5’lik götürü gider uygulaması mevcuttu. İhracattan döviz hasılatın %0,5’ini aşmamak şartıyla gider yazabilecekleri anlamına geliyordu. Ancak bu uygulamaya son verildi.

Hizmet ihracı ile ilgili geçerli olan %50’lik gelir vergisi ve kurumlar vergisi istisnaları, %80’e çıkarıldı. Yani yurtdışına verilen, mimarlık, mühendislik, muhasebe hizmeti gibi hizmet sayılabilecek faaliyetler ile ilgili kazancın %80’i vergiden istisna edilecek. Bunun dışında da kazançları olan mükellefler bu kazançlarını bu istisnanın dışında tutarak hesaplama yapacaklar. Örneğin 100.000 TL kazancın 50.000 TL’si yurtiçinde mal alım satımı ile ilgili olsun ve kalan 50.000’i ise mühendislik hizmeti ihracatı ile ilgili olsun. 50.000 TL’yi normal şekilde vergilendirirken, hizmet ihracı ile bağlantılı 50.000 TL’nin yalnızca 10.000 TL’si üzerinden vergi hesaplanacaktır. (Hiç gider yokmuş gibi örnek bir hesaplama yapılmıştır)

KDV Tevkifadını bağlayan, KDV 2 için de önemli değişiklikler söz konusu. Öncelikle KDV 1 Beyannamesi gibi ayın 28’ine kadar beyan ve ödeme tarihi bulunan KDV 2 için, 21’i son beyan günü ve 23’ü son ödeme günü oldu. Ayrıca KDV 2 ile beyan edilen vergi ödenmez ise, KDV 1’de bu verginin indirilmesi de yasaklandı

Çok fazla kafa karışıklığı olan bir konu: emekli bir kişi aktif olarak çalışsa bile 5000 TL ikramiye alacak.

2024 yılı için Gelir Vergisi Tarifesindeki Hadler Ücret Harici Kazançlar İçin Aşağıdaki Güncellendi:

0-110.000 TL arasında %15
230.000 TL’ye kadar olan kazançların 110.000 TL kadarına 16.500 TL, bundan fazlası için %20
580.000 TL’ye kadar olan kazançların 230.000 TL kadarına 40.500 TL, bundan fazlası için %27
3.000.000 TL’ye kadar olan kazançların 580.000 TL kadarına 135.000TL, bundan fazlası için %35
3.000.000 TL’den fazlası kazançların 3.000.000 TL’den kadarına 982.000 TL,bundan fazlası için %40.

Türkiye’de bulunmayan anonim ve limited şirket özelliklerini taşıyan şirketlerin, sahip oldukları sermayenin ödenmiş kısmının %50’sine sahip olanlar, ilgili şirketin kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği süreye kadar kazancın Türkiye’ye getirilmesi koşulu ile, %50 gelir vergisi istisnası uygulanmaya devam edilecektir, bahsi geçen uygulama için geçerli olan %50’lik istisna, 01/01/2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlar için geçerli olacaktır.

2023 yılında sektör fark etmeksizin 3 milyon TL ve üstü brüt satış yapan şirketler, internet üzerinden mal veya hizmet satışı yapanlar, sektör olarak gayrimenkul ve araç alım satımı yapanlardan 500.000 TL ve üstü brüt satış yapanlar, 01.07.2024 tarihi itibariyle e faturaya, 01.01.2025 tarihi itibariyle e deftere geçiş yapmak zorundadırlar. 2023 yılında yine sektör ayrımı olmaksızın 10 milyon TL ve üstü satış yapanların e irsaliye uygulamasına dahil olmaları mecburidir.