Skip to main content

2024 Ocak dönemi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik ortamda temin edebildiği birtakım belgelerin, BA BS beyannamelerine dahil edilme zorunluluğu kaldırılmıştır. Kısaca özetlememiz gerekirse aşağıdaki maddede sayılanlar artık BA BS bildirimlerine dahil edilmek zorunda değildir:

Türkiye’de şirketlerin yaptıkları ithalatlar ile ilgili işlemlerin belgeleri,
Sigorta poliçelerinin,
Sigorta komisyonları ile ilgili gider belgeleri,
Elektronik ürün senetlerinin,
Kira ödemeleri ile ilgili belgelerin,
Noterde yapılan işlemlere ilişkin belgelerin,
Elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin 2021 Temmuz döneminden itibaren,
Döviz alım satımı yapan yetkili müessese izin belgeli firmaların döviz alım satımına dair belgelerinin ve bunlardan yapılan döviz alım satım belgelerinin.

İlgili değişiklikler 2024 Ocak ayında verilecek olan BA BS formları için geçerlidir. İlgili beyannameler içinde bulunduğumuz Şubat ayı sonuna kadar verilecektir.