Skip to main content

Mali Müşavir

Mali müşavirler temel olarak Türkiye’de aracılık ve sorumluluk sözleşmesi vasıtasıyla şirketlerin beyannamelerini hazırlarlar, şirketlerin Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapmakla yükümlü oldukları işleri takip ederler, mali konularda danışmanlık hizmetleri verirler.

Mali müşavirler iki çeşit çalışma şekline ve buna bağlı unvana sahiptirler: bağımlı mali müşavirler ve bağımsız malı müşavirler.  Bağımlı mali müşavirler bir şirketin çalışanı olarak görevlerini yerine getirirler ve yalnızca çalıştıkları yani bağlı oldukları şirkete hizmet verebilirler. Bununla birlikte bağımsız mali müşavirler ise bir şirkete bağlı olmayıp, birden çok şirket ile aracılık-sorumluluk sözleşmesi kapsamında dışardan bağımsız olarak çalışabilirler. Bu kapsamda bağımlı çalışan mali müşavirler İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na bağımlı, bağımsız çalışanlar ise çalışmayı başlatmadan önce bağımsız olarak kayıt olmak zorundadırlar.

Mali müşavir olabilmek için öncelikle alakalı bölümlerden lisans mezunu olmak gerekmektedir. Sonrasında bağlı bulunulan şehrin SMMM Odasında dosya açtırmak ve stajı başlatma sınavını kazanmak, bir mali müşavirin yanında 3 yıl (kurslara ve yüksek lisans durumlarına göre kısalabilir, örneğin ilgili bölümlerde yüksek lisans yapan bir aday meslek mensubu staj süresini 3 seneden 2 seneye düşürme şansına sahiptir) staj tamamlamak ve nihayetinde, sekiz dersten düzenlenen klasik sınavı geçebilmek gereklidir. Tüm bunları yaptıktan sonra resmi olarak bağlı bulunulan şehrin odasına kayıt yaptırarak ruhsat teslim alınabilir.  Görüleceği üzere epey uzun bir yol birçok sınav gerektiren zorlayıcı ve yorucu bir sürece sahip bir meslek olduğu söylenebilir.

Bağımsız mali müşavirler temel olarak:

  • Şirketinizin mali konularda danışmanlığı,
  • Şirketinizin vergisel pozisyonuyla ilgili doğru teşhisin konulması ve planlamaların geliştirilmesi,
  • Şirketinize ait yasal defterlerin takibatı,
  • Şirketinize ait mizan, bilanço, gelir tablosu gibi resmi tabloların hazırlanması, bu hazırlık esnasında ve öncesinde gelir- gider durumlarına ilişkin takibatın sistematik olarak yapılması,
  • Mevzuatı ve yasaları takip ederek, şirketinizin durumu ile mukayese edilmesi ve ortaya çıkan yeni-güncel durumlara karşı, şirketinizin mali-hukuki regülasyonunu sağlamak,
  • Şirketinizde gerçekleştirdiğiniz, banka, kasa, fatura gibi tüm evrak işleyişinin yasal defterlere doğru şekilde aktarılması.

Genel olarak mali müşavir nedir sorusuna cevap aradığımız bu yazının maalesef sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Ahmet Faruk Altındaş Mali Müşavirlik Bürosu olarak merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, işinize yön verecek önemli konularda size yardımcı olabiliriz. Daha fazla detay ve ücretsiz ön danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için , iletişim sayfamızdaki bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.