Skip to main content

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmelik
Türk vatandaşlığı, bir bireyin Türk devletine aidiyetini ifade eden önemli bir hukuki kavramdır. Türk vatandaşlığı kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ise bu sürecin detaylarını ve işleyişini düzenleyen bir düzenlemedir. Bu makalede, Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik’in ana hükümlerini, başvuru sürecini ve gerekliliklerini ele alacağız. Bakınız; Yatırımcılar için Türk Vatandaşlığı.

Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik Nedir?

Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürütülen vatandaşlık başvurularının usul ve esaslarını düzenleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancı uyrukluların başvuru sürecini, gerekliliklerini ve istisnalarını belirler.

Başvuru Süreci:

Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmak isteyen yabancı uyruklular, Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik’e göre belirlenen şartları yerine getirmelidir. Başvuru süreci genellikle şu adımlardan oluşur:

 1. Başvuru Belgesi ve Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Başvuruda bulunacak kişi, başvuru belgesini doldurmalı ve gerekli belgeleri (pasaport, kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, vb.) eksiksiz bir şekilde hazırlamalıdır.
 2. Başvurunun İlgili Merciye Sunulması: Başvuru belgesi ve gerekli belgeler, Türk vatandaşlığına geçmek isteyen kişi tarafından ilgili merciye sunulmalıdır. Başvurunun kabul edilmesi durumunda, inceleme süreci başlar.
 3. Başvurunun İncelenmesi: İlgili merci, başvuruyu inceler ve gerekli araştırmaları yapar.
 4. Karar Süreci: İncelenen başvuru hakkında karar verilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik’e göre belirlenen şartları yerine getiren başvuru sahibi, Türk vatandaşı olarak kabul edilir.

Gereklilikler ve İstisnalar:

Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan yabancı uyrukluların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar, Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik’te detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Başvuru sahibi, en az beş yıl Türkiye’de oturmuş olmalıdır.
 • Maddi güvence sağlayabilecek düzeyde bir gelire sahip olmalıdır.
 • Türk vatandaşlığını kazanmanın, Türkiye’nin milli güvenliği veya kamu düzeni açısından sakıncalı olmaması gerekmektedir.

Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik, belirli durumlar için istisnalar öngörebilmektedir. Örneğin, Türk vatandaşı olan bir kişinin evliliği sonucunda yabancı uyrukluluğunu koruması veya Türkiye’de doğan yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına geçmesi gibi istisnalar bulunmaktadır.

Türk vatandaşlığını kazanmanın kanuni yöntemlerini içeren maddeler:

 1. Doğumla Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Türkiye sınırları içinde doğan bir çocuk, Türk vatandaşı olarak kabul edilir. Ebeveynlerin vatandaşlık durumu bu kazanımı etkileyebilir.
 2. Sonradan Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Yabancı uyruklu bir birey, ayırt etme gücüne sahip ise, 5 yıl kesintisiz Türkiye’de ikamet etmiş ise, Türkiye’de yerleşik olmaya dair kararı olduğunu burada taşınmaz edinerek, çalışma izni almak yoluyla çalışarak ispat edebiliyor ise, genel sağlığa tehdit oluşturacak bir hastalık durumu bulunmuyor ise, kamu güvenine tehdit oluşturacak bir hali bulunmuyor ise, topluma uyum sağlayabilir şekilde Türkçe konuşabiliyor ise Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilir. Bu koşullar ayrıntılı şekilde Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir.
 3. Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Türk vatandaşı olan bir kişi tarafından evlat edinilen yabancı bir çocuk, Türk vatandaşlığına sahip olabilir.
 4. K.T.C. Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması: Doğum ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) vatandaşı olanlar, başvuruda bulunarak, Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler.
 5. Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Türk vatandaşı olmayan kişiler, seçme hakkına sahip olmaları durumunda Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilirler. Çıkma izni alarak vatandaşlığını kaybedenlerin 3 yıl içinde tekrar başvurmaları durumunda vatandaşlık kazanmaları mümkündür.
 6. İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen özel durumlarda, kişilere istisnai olarak Türk vatandaşlığı verilebilir. 500.000 dolarlık bir yatırım gerçekleştirmek, 400.000 dolarlık bir gayrimenkul edinmek sonucunda, bu yatırımı yapan veya gayrimenkulü alan kişilerin kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları Türk vatandaşlığı kazanmak için başvuruda bulunabilirler.
 7. İkamet Şartına Bağlı Olarak Yeniden Türk Vatandaşlığına Kazanılması: Türk vatandaşı olan bir kişi, yabancı bir vatandaşlık kazandıktan sonra belirli bir süre Türkiye’de ikamet ederse, yeniden Türk vatandaşlığına başvurabilir.
 8. Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığına Kazanılması: Yabancı bir uyruklu kişi, Türk vatandaşıyla evlendiği takdirde, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunabilir.

Bu maddeler, Türk vatandaşlığını kazanmanın kanuni yöntemlerini kapsar. Her bir yöntemin detayları ve gereklilikleri Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik, Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların vatandaşlık başvuru sürecini düzenleyen önemli bir yönetmeliktir. Başvuru sahiplerinin belirli şartları yerine getirmesi ve gereken belgeleri sunması gerekmektedir. Bu süreçte adayların Türk dilini bilmesi, Türk kültürüne aşina olması ve maddi güvence sağlayabilmesi gibi kriterler dikkate alınır. Ancak, yönetmelikte belirli durumlar için istisnalar da bulunmaktadır. Türk vatandaşlığına geçme süreci hakkında daha fazla bilgi için Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulaması Hakkında Yönetmelik incelenmelidir.